1
Home > Nieuws > Een kopje koffie met Thomas Rose

Een kopje koffie met Thomas Rose

Januari 2019

In deze rubriek drinkt InterWorker Sarah met leuke professionals een kopje koffie en vraagt ze het hemd van het lijf. Deze keer gaat ze op de koffie bij Thomas Rose, Vergunningverlener omgevingsvergunning met een passie voor brandveiligheid, bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Hoe drink jij je koffie?

"Zwart."

 

Vertel, wat doe je?

“Ik ben Vergunningverlener omgevingsvergunning, bij team Bouw van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, waar ik verantwoordelijk ben voor het behandelen van vergunningen op grond van de Wabo met het accent bouw. Dit doet het team voor acht gemeenten en drie provincies. Onder andere voor de gemeente Amsterdam waarbij we de plannen binnen de groot stedelijke gebieden behandelen, waaronder de Zuidas.”

 

Hoe is dat, werken bij een omgevingsdienst?

“Ten opzichte van het werken bij een gemeente vind ik werken bij een omgevingsdienst hectischer. Het is wel een overheidsinstantie maar lijkt qua bedrijfsvoering meer op een bedrijf. Denk hierbij aan te verdelen budgetten, te behalen targets, meerder opdrachtgevers en verschillende belangen, dat maakt het uitdagend en heel erg boeiend.”

Wat vind je het leukste in jouw baan?

“De diversiteit en vrijheid die mijn functie biedt. Natuurlijk zijn de wettelijke termijnen voor een procedure leidend maar in hoe ik mijn tijd indeel en hoe ik de aanvraag behandel ben ik aardig vrij. Zolang het eindproduct maar voldoet aan de wettelijke eisen en regels van de dienst.”

 

Wat vind je de grootste uitdaging?

“In samenwerking met de aanvrager te komen tot zowel optimale veiligheid (van het gebouw of gedeelte hiervan) als ook een vergunning waar alle partijen tevreden over zijn. Als een gebouw of gedeelte hiervan voldoet aan de wettelijke regels houdt dit niet direct in dat het ook ‘veilig’ is."

 

Een passie voor brandveiligheid, kun je daar wat meer over vertellen? 

“De (brand)veiligheid van gebruikers van gebouwen vind ik erg belangrijk. Ik heb een MBO en HBO opleiding op gebied van brandveiligheid gedaan en heb tijdens deze opleiding een soort stage gelopen bij de brandweer.”

 

Je bent gespecialiseerd in het geven van brandpreventief advies? 

“In mijn werk is te zien dat de rol van de brandweer verandert waardoor er meer taken op gebied van brandveiligheid bij de gemeente en omgevingsdienst komen te liggen. Terwijl (nog) niet iedereen over de benodigde kennis op dat vakgebied beschikt. Graag deel ik mijn kennis met andere vakgenoten zodat we brandveilige projecten en gebouwen kunnen opleveren. In mijn werk en met mijn Bouwkundig en Brandpreventief Adviesbureau richt ik mij op brandpreventie. En het mogelijk vinden van gelijkwaardige oplossingen indien niet direct aan voorschriften van onder andere het Bouwbesluit kan worden voldaan."

 

Interesse in brandveilig denken?

Werk jij als vergunningverlener, inspecteur of jurist en zou je graag meer leren over de regels, achtergronden, risico’s en gevolgen omtrent brandpreventie? Of wil je niet alleen toetsend werken, maar ook advies kunnen geven? Thomas geeft voorlichting of bijscholing op maat op het gebied van brandpreventie, brandpreventief denken en uiteraard de wettelijke regels die onder andere het Bouwbesluit stelt. Neem bij interesse contact met ons op via het contactformulier.

Delen via: