1
Home > Nieuws > Ingang Omgevingswet uitgesteld

Ingang Omgevingswet uitgesteld

Augustus 2017

 

Uitgangspunt Omgevingswet

In de nieuwe omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het gemakkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Het kabinet wil met de nieuwe omgevingswet de nieuwe plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen. Daarnaast wil zij zo duurzame projecten stimuleren en gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven.

 

Consequenties

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder andere bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet verplicht een integrale aanpak: het Rijk, de provincie en gemeente maken een omgevingsvisie, hierin moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Burgers en bedrijven hoeven nog maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 loket en er hoeft er minder onderzoek te worden gedaan. De integrale benadering van de leefomgeving betekent een enorme verandering voor gemeentelijke organisaties aangezien de bevoegdheid voor het vaststellen van nieuwe omgevingsplannen daar komt te liggen.

 

Onder de loep

De veranderingen in de Omgevingswet zorgen voor veel kansen. In het artikel ‘Wat (niet) te doen voor de Omgevingswet’ op www.omgevingsweb.nl geeft Maarten Hoorn advies om de kansen die de Omgevingswet de gemeente biedt aan te pakken door te starten met zelfreflectie. Want hoe functioneert de gemeente en past dat nog bij deze tijd? Neem bijvoorbeeld de regelgeving, handhaving en vergunningen onder de loep en kijk hoe deze passen binnen de doelen van de gemeente. Tot slot geeft hij mee, zie de Omgevingswet niet als doel maar als middel.

 

Contact

Voor intermediairs en professionals is het ook goed om te kijken wat de komende veranderingen voor invloed hebben. Wil je hierover met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op.

Delen via: