1
Home > Nieuws > Verdere vertraging Wet kwaliteitsborging

Verdere vertraging Wet kwaliteitsborging

Augustus 2017

 

Doel Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging zou de kwaliteit van het bouwen verbeteren en de kosten reduceren, door de introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsbewaking, met zowel een publiekrechtelijk als een privaatrechtelijk onderdeel. De preventieve gemeentelijke bouwtechnische toetsing zal bij een aanvraag komen te vervallen en private instellingen worden verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking.

 

Onduidelijk

Er bestaat veel onduidelijkheid omtrent de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Er is kritiek op de wijze waarop aannemers het werk moeten inrichten ten aanzien van het afdekken van aansprakelijkheid op gebied van verborgen gebreken. Ook de rol van de gemeente zorgt voor discussie en gemeenten vrezen op hun beurt weer dat het toezicht op de bouwkwaliteit zal verslechteren door de privatisering. Dit bleek uit de brandbrief die door de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam aan de Eerste Kamer is gezonden. De gemeente Den Haag heeft in een pilotproject het bouwtoezicht bij private partijen neergelegd, de resultaten waren teleurstellend, er is onvoldoende zekerheid op gebied van de waarborging van de kwaliteit.

 

2019

De Wet kwaliteitsborging zal moeten worden aangepast en aangevuld voordat deze aan de kamer wordt voorgesteld.  De verwachting is dat de wet halverwege 2019 van kracht zal zijn.

 

Delen via: