1
Home > Nieuws > Wet DBA: reden voor onrust?

Wet DBA: reden voor onrust?

December 2016

Ondanks een uitstel van handhaving, zijn de risico’s van de Wet DBA groot en kunnen de gevolgen ernstig zijn voor opdrachtgever en freelancer als de Belastingdienst oordeelt dat de situatie een (fictieve) dienstbetrekking betreft. We merken dat sommige klanten en concurrenten hier alvast op anticiperen en stoppen met freelancers. Klanten vragen steeds vaker alleen om detachering. Meer freelancers zonder opdracht melden zich aan bij ons. Steeds meer freelancers accepteren dat zij een tijdelijk dienstverband bij ons krijgen zodat zij tijdelijk gedetacheerd worden totdat er weer een passende opdracht voor hen als freelancer is. InterWork blijft met freelancers werken mits er een afgebakende opdracht is en onze beheersmaatregelen worden toegepast. Bent u freelancer en stopt uw opdracht of heeft u wel een opdracht, maar uw opdrachtgever wil deze op detacheringsbasis invullen? Bent u opdrachtgever en twijfelt u over de inzet van een freelancer of wilt u een zittende freelancer op detacheringsbasis inlenen om niet het risico met ernstige gevolgen van een (fictieve) dienstbetrekking te lopen? Neem gerust contact met ons op, wij hebben zowel het antwoord op uw vraag als uw oplossing.

Delen via: