1
Home > Werken bij > Werken als InterWork Professional (IP-er)

Werken als InterWork Professional


Als dé herkenbare en vertrouwde flexpartner voor woningcorporaties en de overheid levert InterWork hoger opgeleide professionals op de vlakken wonen, vastgoed, financieel, bouwkundig, juridisch en milieu. De vakgroepen 'Woningcorporaties' en 'Overheid' vervullen opdrachten, projecten en/of (tijdelijke) functies voor opdrachtgevers binnen de sectoren woningcorporaties en overheid. De professionals binnen deze vakgroepen richten zich op hun specifieke aandachtsgebieden.


Projecten voor woningcorporaties

 • Wonen
 • Vastgoed
 • Financiën

Projecten voor de overheid 

 • Bouw
 • Juridisch
 • Milieu
Contactpersoon
Sander Rosendaal
sander.rosendaal@interwork.nl
06-46721221

Delen via:

Doel van de functie

 • Het op succesvolle wijze uitvoeren en voltooien van opdrachten en/of projecten bij woningcorporaties of de overheid.
 • Het doormaken van een sterke professionele ontwikkeling, zowel op (vak)inhoud als competenties, is een ander belangrijk aspect van de functie. Hierdoor blijft de IP-er zich ongeveer 5 jaar zichtbaar ontwikkelen.
 • De IP-er voelt zich nauw verbonden met InterWork en gedraagt zich hiernaar. 

Plaats in de organisatie

De IP-er maakt onderdeel uit van de vakgroep corporaties of de vakgroep overheid en legt periodiek verantwoording af aan de IP-Manager van InterWork. Met de Vakgroep Adviseur onderhoudt de IP-er frequent contact over projectgerelateerde zaken.

Interne contacten: collega IP-ers, Vakgroep Adviseurs, Backoffice Medewerkers, Teammanagers, de Marketing & Communicatie Adviseur en de HR Adviseur.

Externe (netwerk)contacten: (oud) opdrachtgevers, collega’s bij opdrachtgevers, collega vakspecialisten, potentiële klanten van InterWork.


Resultaatgebieden

 Professioneel functioneren

 • Werken binnen de kaders van het InterWork beleid.
 • Succesvol uitvoeren en voltooien van opdrachten en/of projecten bij opdrachtgevers van InterWork. Onder succesvol wordt verstaan dat:
 • Klantverwachtingen overtroffen worden (hoge klanttevredenheid).
 • De IP-er teruggevraagd wordt door de klant.
 • Vakinhoudelijk gezien er sprake is van hoogstaand niveau.
 • Beschikken over een eigen visie op de sector in het algemeen en op het eigen vakgebied in het bijzonder.
 • Nakomen van gemaakte afspraken en halen van deadlines.
 • Administreren van de uren (tijdig en correct).
 • Proactief vragen om evaluatiegesprekken bij klanten.

 Professionele ontwikkeling

 • Bijhouden van ontwikkelingen in het eigen vakgebied (o.a. door het lezen van vakliteratuur, bestuderen van publicaties en bijwonen van congressen/seminars) en deze kennis delen binnen de vakgroep.
 • Volgen van relevante opleidingen, cursussen en trainingen.
 • Initiëren en uitvoeren van activiteiten om de eigen ontwikkeling te stimuleren (b.v. vragen om feedback, voeren van loopbaangesprekken, deelnemen aan vakgroepen/netwerkactiviteiten, zoeken naar opdrachten die aansluiten bij de eigen ontwikkeling).
 • Vergroten van eigen inzetbaarheid door zo breed mogelijk ervaring op te doen. De IP-er is medeverantwoordelijk voor het verkrijgen van opdrachten die hieraan bijdragen.

Bijdragen aan InterWork

 • Onderhouden van netwerkcontacten met (oud) opdrachtgevers, collega’s bij opdrachtgevers, collega vakspecialisten en potentiële klanten van InterWork.
 • Signaleren van kansen voor nieuwe opdrachten en/of doorgeven van aanvragen.
 • Aandragen van gekwalificeerde vakgroepspecialisten bij InterWork.
 • Indien nodig deelnemen aan project- en werkgroepen bij InterWork en het uitvoeren van MVO-projecten bij partners van InterWork.
 • Bijdragen aan het functioneren en ontwikkelen van de vakgroep door het tonen van nauwe betrokkenheid bij de vakgroep en door het aandragen van relevante kennis en ideeën.
 • Faciliteren en eventueel zelf verzorgen van bijeenkomsten binnen InterWork.
 • Deelnemen aan diverse interne (sociale) activiteiten met als doel de betrokkenheid bij InterWork te vergroten.
 • Publiceren van artikelen, blogs, etc. met als doel het delen van kennis en ondersteunen van de Marketing & Communicatie van InterWork.

Solliciteren bij InterWork

Staat er geen concrete vacature bij ons open, maar ben je ervan overtuigd dat jij dé professional bent die InterWork zoekt? Laat dat dan vooral weten door je sollicitatie te sturen naar Sander Rosendaal van InterWork via sander.rosendaal@interwork.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Sander op 06-46721221.